Alles
Als dit nu eens de zin van het bestaan was: Het waarnemen van kleine variaties in steeds hetzelfde stukje van de wereld waar je toevallig woonde. J.J. Voskuil: Het Bureau 7, blz. 86 Na bijna 5000 pagina’s roman is dit de sleutelzin, die de structuur, de minimalistische dramaturgie van Voskuils magnum opus Het Bureau uitdrukt (uitgegeven door uitgeverij G. A. van Oorschot). In tegenstelling tot de gangbare wetten in de dramatische literatuur gaat Voskuil er van uit dat mensen niet veranderen, ze worden alleen erger wat ze al zijn. Tussen 2002 en 2006 maakten Krijn ter Braak en Peter te Nuyl van de 7 delen van het boek de langste doorlopende hoorspelserie uit de radiogeschiedenis, 475 afleveringen, ruim 110 uur, 192 acteurs. Het Bureau is mogelijk gemaakt door financiële steun van de NPO en het Mediafonds. Cast: Krijn ter Braak, Yvonne van den Hurk, Joop Keesmaat, Kitty Courbois, Gerard Jan Rijnders en vele anderen .nl
1978 - Vergadering van de Commissie. Benoeming van de nieuwe leden (vervolg). De opdracht aan Bosschart. Over de Europese Atlas, de aanstelling van Kiepe en Wiggelaar en de vragenlijst Openbare Feesten. Bart levert zijn artikel in. Wim Bosschart arriveert. Maarten maakt hem wegwijs en maakt een grapje over de Belgen. In de trein naar Enkhuizen praat hij met Van der Land over het nationaal gevoel. Vergadering van de Zeemuseumcommissie. Dreesman vraagt Maarten voor de commissie Buitenmuseum. Met: Hans Karsenbarg (Stelmaker), Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Hans Dagelet (Freek Matser), Porgy Franssen (Karl Appel), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Hans Trentelman (Goslinga), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Cas Enklaar (J. de Vries), Leslie de Gruyter (Wim Bosschart), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land), Theo de Groot (Elco Dreesman) en Jim Berghout (Karseboom).nl