Alles
Als dit nu eens de zin van het bestaan was: Het waarnemen van kleine variaties in steeds hetzelfde stukje van de wereld waar je toevallig woonde. J.J. Voskuil: Het Bureau 7, blz. 86 Na bijna 5000 pagina’s roman is dit de sleutelzin, die de structuur, de minimalistische dramaturgie van Voskuils magnum opus Het Bureau uitdrukt (uitgegeven door uitgeverij G. A. van Oorschot). In tegenstelling tot de gangbare wetten in de dramatische literatuur gaat Voskuil er van uit dat mensen niet veranderen, ze worden alleen erger wat ze al zijn. Tussen 2002 en 2006 maakten Krijn ter Braak en Peter te Nuyl van de 7 delen van het boek de langste doorlopende hoorspelserie uit de radiogeschiedenis, 475 afleveringen, ruim 110 uur, 192 acteurs. Het Bureau is mogelijk gemaakt door financiële steun van de NPO en het Mediafonds. Cast: Krijn ter Braak, Yvonne van den Hurk, Joop Keesmaat, Kitty Courbois, Gerard Jan Rijnders en vele anderen .nl
1975 - Commissievergadering (vervolg). Mededelingen over het symposion en over de breuk met Ons Tijdschrift. De Commissie wil een eigen tijdschrift. Van der Land stelt voor om de brief aan Pieters en diens collega's ook door de Voorzitter te laten tekenen. Maarten is daarover ontstemd en zegt hem dat achteraf. Sien reageert ontsteld. Maarten loopt gedesoriënteerd naar huis. Nicolien is boos dat hij het nieuwe tijdschrift op zich heeft genomen. Tjalling Kipperman belt op om te horen hoe het met Beerta gaat. Bart weigert de post voor Beerta te behandelen zolang daar door of namens Beerta geen toestemming is gegeven Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Mark Rietman (Jaap Balk), Hans Karsenbarg (Stelmaker), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Hans Trentelman (Goslinga), Bram van der Vlugt  (Ritsaert van der Land), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Yvonne van den Hurk (Nicolien) en Hein Boele (Tjalling Kipperman).nl