Alles
Als dit nu eens de zin van het bestaan was: Het waarnemen van kleine variaties in steeds hetzelfde stukje van de wereld waar je toevallig woonde. J.J. Voskuil: Het Bureau 7, blz. 86 Na bijna 5000 pagina’s roman is dit de sleutelzin, die de structuur, de minimalistische dramaturgie van Voskuils magnum opus Het Bureau uitdrukt (uitgegeven door uitgeverij G. A. van Oorschot). In tegenstelling tot de gangbare wetten in de dramatische literatuur gaat Voskuil er van uit dat mensen niet veranderen, ze worden alleen erger wat ze al zijn. Tussen 2002 en 2006 maakten Krijn ter Braak en Peter te Nuyl van de 7 delen van het boek de langste doorlopende hoorspelserie uit de radiogeschiedenis, 475 afleveringen, ruim 110 uur, 192 acteurs. Het Bureau is mogelijk gemaakt door financiële steun van de NPO en het Mediafonds. Cast: Krijn ter Braak, Yvonne van den Hurk, Joop Keesmaat, Kitty Courbois, Gerard Jan Rijnders en vele anderen .nl
1977 - Bezoek aan Frans (vervolg). Over Drente en de wrok van Katoen. Frans wil niet horen dat hij leeft van de petrochemische industrie. Nicolien valt hem bij. Over het reisje naar Keulen. Nicolien is bezorgd over Frans. Maarten brengt Joop drie mappen en maant haar bedachtzamer te werk te gaan. Hij ontdekt een achterstand bij Sien en Tjitske. Gesprek daarover met Ad en Bart. Bart verwijt hem tegenstrijdigheid en weigert mee te werken aan het wegwerken van de achterstand. Ad biedt aan de congresbundel van Sien over te nemen. Freek komt met een bespreking. Balk belt, hij wil dat iemand van de afdeling in het nieuw te vormen bestuur van Dorps- en Streekgeschiedenis gaat zitten.Met: Gerardjan Rijnders (Frans Veen), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Hans Dagelet (Freek Matser), Mark Rietman (Jaap Balk), Cas Enklaar (de Vries), Dimme Treurniet (Jacobo Alblas), Marcel Musters (Henk Wigbold) en Ad van Kempen (Mark Grosz).nl