Alles
Als dit nu eens de zin van het bestaan was: Het waarnemen van kleine variaties in steeds hetzelfde stukje van de wereld waar je toevallig woonde. J.J. Voskuil: Het Bureau 7, blz. 86 Na bijna 5000 pagina’s roman is dit de sleutelzin, die de structuur, de minimalistische dramaturgie van Voskuils magnum opus Het Bureau uitdrukt (uitgegeven door uitgeverij G. A. van Oorschot). In tegenstelling tot de gangbare wetten in de dramatische literatuur gaat Voskuil er van uit dat mensen niet veranderen, ze worden alleen erger wat ze al zijn. Tussen 2002 en 2006 maakten Krijn ter Braak en Peter te Nuyl van de 7 delen van het boek de langste doorlopende hoorspelserie uit de radiogeschiedenis, 475 afleveringen, ruim 110 uur, 192 acteurs. Het Bureau is mogelijk gemaakt door financiële steun van de NPO en het Mediafonds. Cast: Krijn ter Braak, Yvonne van den Hurk, Joop Keesmaat, Kitty Courbois, Gerard Jan Rijnders en vele anderen .nl
1976 - Nieuwjaarswensen van Joop, Ad en Bart. Met Bart en Ad over Maartens opmerking in het jaarverslag dat Pieters niet is toegekomen aan de kaart van de trouwring. Sparreboom vraagt Maarten of hij iets aan zijn been heeft. Maarten koopt een bakje mosselen, maakt zijn prak, luistert naar koormuziek, schrijft een bespreking van de Hessentag en haalt Nicolien van het station. Commissievergadering. Beerta wordt tot erelid benoemd. Mededelingen over het Bulletin. Bart is ontstemd dat Maarten hem niet op de vragen van de commissieleden heeft voorbereid. Gedeprimeerd naar huis. Bart staat door de telefoon een journalist te woord die over het Bulletin wil schrijven. Met: Jacqueline Blom (Joop Schenk), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Jacob Derwig (Bart Asjes), Alexander van Heteren (Klaas Sparreboom), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land), Paul van der Lek (Vervloet), Hans Trentelman (Goslinga), Mark Rietman (Jaap Balk), Porgy Franssen (Karl Appel) en Hans Karsenbarg (Stelmaker).nl