Alles
Als dit nu eens de zin van het bestaan was: Het waarnemen van kleine variaties in steeds hetzelfde stukje van de wereld waar je toevallig woonde. J.J. Voskuil: Het Bureau 7, blz. 86 Na bijna 5000 pagina’s roman is dit de sleutelzin, die de structuur, de minimalistische dramaturgie van Voskuils magnum opus Het Bureau uitdrukt (uitgegeven door uitgeverij G. A. van Oorschot). In tegenstelling tot de gangbare wetten in de dramatische literatuur gaat Voskuil er van uit dat mensen niet veranderen, ze worden alleen erger wat ze al zijn. Tussen 2002 en 2006 maakten Krijn ter Braak en Peter te Nuyl van de 7 delen van het boek de langste doorlopende hoorspelserie uit de radiogeschiedenis, 475 afleveringen, ruim 110 uur, 192 acteurs. Het Bureau is mogelijk gemaakt door financiële steun van de NPO en het Mediafonds. Cast: Krijn ter Braak, Yvonne van den Hurk, Joop Keesmaat, Kitty Courbois, Gerard Jan Rijnders en vele anderen .nl
1975 - Bezoek aan het Buitenmuseum. (Vervolg). Voor Maartens huis graaft een man een geul, achter het raam van een lunchroom in de Raadhuisstraat zit Drees, de man van de bontzaak zet een traliehek op een stukje bont. Maarten geeft Tjitske de stek van een Stefanotis voor haar nieuwe huis. Bart wil haar bloemen geven omdat Manda die ook gekregen heeft. Ad over zijn vakantie en zijn ziekte. Freek komt melk opnemen: over Terschelling, de Waddenvereniging, ijsjes eten en het autoverbod. Met Balk en Jaring over het congres van Jaring. In de koffieruimte over de hoofdpijn van Wigbold en het afscheid van Dé Haan, bij de tweede koffie over lego. Bezoek aan Klaas. Gesprek over het harde werken van Maarten. Met: Theo de Groot (Elco Dreesman), Ursul de Geer (Johan Schilderman), Kees Campfens (de Beer), Wim T. Schippers (Sluizer), Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Hans Dagelet (Freek Matser), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Mark Rietman (Jaap Balk), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Tom Sijtsma (Nico Goud), Marieke van Weelde (Mia van Idegem), Peter van Heeringen (Lex van 't Schip), Jack Vecht (Geert Meierink), Wilbert Gieske (Hans Wiegersma), Ton kas (Gerrit Bekenkamp), Maike Meijer (Elsje Helder).nl