Alles
Als dit nu eens de zin van het bestaan was: Het waarnemen van kleine variaties in steeds hetzelfde stukje van de wereld waar je toevallig woonde. J.J. Voskuil: Het Bureau 7, blz. 86 Na bijna 5000 pagina’s roman is dit de sleutelzin, die de structuur, de minimalistische dramaturgie van Voskuils magnum opus Het Bureau uitdrukt (uitgegeven door uitgeverij G. A. van Oorschot). In tegenstelling tot de gangbare wetten in de dramatische literatuur gaat Voskuil er van uit dat mensen niet veranderen, ze worden alleen erger wat ze al zijn. Tussen 2002 en 2006 maakten Krijn ter Braak en Peter te Nuyl van de 7 delen van het boek de langste doorlopende hoorspelserie uit de radiogeschiedenis, 475 afleveringen, ruim 110 uur, 192 acteurs. Het Bureau is mogelijk gemaakt door financiële steun van de NPO en het Mediafonds. Cast: Krijn ter Braak, Yvonne van den Hurk, Joop Keesmaat, Kitty Courbois, Gerard Jan Rijnders en vele anderen .nl
"Maarten vertelt aan Bart en Ad over het op handen zijnde bezoek van het departement. Bart levert zijn recensie in met de mededeling dat dit de laatste keer is. In de koffieruimte over de lijst van Amnesty International die Balk op de lage tafel heeft gelegd en over een lijst voor abortus die Engelien daar van hem heeft moeten weghalen. Maarten met haar daarover en over kinderen krijgen. Hij haalt herinneringen op aan Beerta. In de koffieruimte praat Maarten met Goud, Joop, Tjitske en Freek over Engeland-Nederland en over zijn t.v.. Balk roept Maarten omdat het Riemens-Instituut hem gevraagd heeft een Roemeen uit te nodigen. Maarten schuift hem door naar Jaring, die hem weer doorschuift naar het Etnomusicologisch Instituut. Kaatje Kater belt dat ze helemaal niet wil aftreden. Bezoek van het Departement. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Carine Crutzen (Engelien Jansen), Theo Pont (Koos Rentjes), Kathenka Woudenberg (Elleke Laurier), Hans Dagelet (Freek Matser), Cas Enklaar (J. de Vries), Tom Sijtsma (Nico Goud), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Mark Rietman (Jaap Balk), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Marjon Brandsma (Kaatje Kater) en Marieke van Weelden (Mia van Idegem).nl