Alles
Wie en wat zijn we nu anno 2007? Wat heeft ons gevormd, waar staan we nu als samenleving en als individu? Deze vragen staan centraal in de 6-delige serie Herinnert u zich deze nog? U krijgt in de serie een historisch overzicht van de modernisering van Nederland met veel persoonlijke verhalen. We belichten de jaren 1973-1993. Een periode die een groot deel van ons bewust heeft meegemaakt, als kind of ouder. Een belangrijke periode in onze economische geschiedenis: het begin van de economische neergang in 1973 en het uit de crisis klimmen vanaf 1993.nl
Begin jaren '70 krijgen we mogelijkheden om de overheid een weerwoord te geven. De tijd is rijp om in verzet te komen en voor onze rechten op te komen. Vrouwen timmeren steeds meer aan de weg.nl