Alles
Gesprekken van Tom Rooduijn en Henk Hofland met markante figuren uit het Nederlandse literaire leven, geboren voor of omstreeks 1930.nl
Vraaggesprek met dichter Gerrit Kouwenaar. Gespreksonderwerpen: De Vijftigers, Cobra, J.P. Sartre, Gerard Reves 'De Avonden' en het communisme, dat na de inval van de Sovjets in Hongarije voor Kouwenaar had afgedaan. Kouwenaar haalt herinneringen op aan Lucebert (ps.van L.J. Swaanswijk), in wie hij vanaf het begin een groot dichter herkende, en aan diens optreden als keizer der Vijftigers in het Stedelijk Museum. Wim Brands leest het gedicht 'Elba' van Gerrit Kouwenaar.nl