Alles
Gesprekken van Tom Rooduijn en Henk Hofland met markante figuren uit het Nederlandse literaire leven, geboren voor of omstreeks 1930.nl
Wim Brands en Tom Rooduijn in gesprek met het echtpaar Leo en Tineke Vroman. Ter sprake komen de ontwikkeling van Vromans schrijverschap, het stripverhaal 'Stiemer en Stalma' dat hij met Anton Koolhaas maakte voor de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Ook Vromans verblijf in Zuid-Afrika, waar hij de dichter Jan Greshoff leerde kennen komt ter sprake, evenals zijn tijd in Indonesië nadat in Nederland de Tweede Wereldoorlog was uitgebroken. Vroman is een bewonderaar van de dichters Hendrik Marsman, Martinus Nijhoff, Gerrit Achterberg, Adriaan Roland Holst en de schrijvers van de Forum-generatie. Over de eerste jaren na de oorlog in de Verenigde Staten na zijn hereniging met Tineke zegt Vroman: "Adam en Eva in het paradijs. Die hadden ook geen cent".nl