Alles
Gesprekken van Tom Rooduijn en Henk Hofland met markante figuren uit het Nederlandse literaire leven, geboren voor of omstreeks 1930.nl
Vraaggesprek met de dichter Lucebert (pseudoniem van L.J. Swaanswijk). Lucebert haalt herinneringen op aan de dichter Adriaan Roland Holst; aan de literaire club die hij voor de oorlog vormde met o.a. Hans Andreus (ps. van J.W. van der Zant); aan de armoede en aan zijn zwerversbestaan voor de Tweede Wereldoorlog; aan zijn ontmoeting met Gerrit Kouwenaar en de omwenteling die dit in zijn leven teweegbracht; aan zijn medewerking aan het tijdschrift Braak; aan de rel die hij in 1954 veroorzaakte door als keizer verkleed de poëzieprijs van de stad Amsterdam in ontvangst te nemen in het Stedelijk Museum; aan de Vijftigers ("We waren een stelletje warhoofden en losbollen.").nl