Alles
Gesprekken van Tom Rooduijn en Henk Hofland met markante figuren uit het Nederlandse literaire leven, geboren voor of omstreeks 1930.nl
Vraaggesprek met schrijver Hugo Claus. Gespreksthema's zijn de bronnen voor zjn schrijverschap: zijn jeugd, die hij van zijn achttiende maand tot zijn elfde jaar doorbracht op een nonnenkostschool, en de haat tegen zjn vader. "Ik heb een tijdje lang in het geniep bokslessen gevolgd om hem te kunnen slaan". Claus vertelt hoe 'De /Metsiers/', zijn romandebuut tot stand is gekomen en waarom hij koos voor het schrijverschap en niet voor de schilderkunst. "Het moest beroep doen op mjn intelligentie". De uitdrukkingsmogelijkheden in de schilderkunst vond hij "te minnetjes". Hugo Claus haalt herinneringen op aan de schrijvers Simon Vinkenoog, Rudy Kousbroek, Jan Walravens, aan de schilder Karel Appel en aan Parijs en Ibiza.nl