Alles
Gesprekken van Tom Rooduijn en Henk Hofland met markante figuren uit het Nederlandse literaire leven, geboren voor of omstreeks 1930.nl
Vraaggesprek met de auteur Bert Schierbeek. Ter sprake komen het na-oorlogse literaire klimaat in Nederland; Schierbeeks eerste roman na de Tweede Wereldoorlog 'Terreur tegen terreur'; het literaire tijdschrift Het Woord; De Vijftigers; Parijs; Gerard Reves zuinigheid, zowel in het woordgebruik als in het dagelijks leven; 'Het boek ik', dat een storm van protest deed oplaaien. Schierbeek haalt herinneringen op aan de schrijvers Remco Campert, Rudy Kousbroek, Gerrit Kouwenaar en Lucebert (ps. van L.J. Swaanswijk). Bert Schierbeek leest twee gedichten uit de bundel 'De deur'.nl