Alles
Gesprekken van Tom Rooduijn en Henk Hofland met markante figuren uit het Nederlandse literaire leven, geboren voor of omstreeks 1930.nl
Vraaggesprek met voormalig uitgever Theo Sontrop, die herinneringen ophaalt aan de schrijvers Fritzi Harmsen van Beek, Gerard Reve, Remco Campert en Peter Vos, die elkaar regelmatig ontmoetten op het landgoed Jagtlust te Blaricum, waar goedkope drank een grote rol speelde. De drankzucht van Sontrops inmiddels overleden vriend Alain Teister (pseudoniem van J.M. Boersma) komt eveneens ter sprake, alsmede het vooroorlogse Utrecht en de vernieuwende invloed van De Vijftigers, "... die voor een deel juist aansloeg in zo'n provinciestad als Utrecht". Sontrop vertelt over de schrijvers die er toentertijd woonden: Jan Engelman, Ernst Feijlbrief en de schilder Moesman. De experimentele tijdschriften Braak en Blurp werden onmiddellijk door hen gekocht. "We begrepen er aanvankelijk geen barst van". Ook gaat Sontrop in op het veranderende klimaat binnen de uitgeverijen, waar alleen nog op "winstoptimalisering" gelet wordt. Voor grote figuren als de uitgevers G.A. van Oorschot en Geert Lubberhuizen en echt creatieve schrijvers is geen plaats meer in deze bedrijfstak. Sontrop heeft geen hoge dunk van de culturele bagage van de jongste generatie schrijvers, maar hij beschouwt de belangstelling voor de reeks Privedomein van De Arbeiderspers als "troostrijk". Het programma is geillustreerd met HA-fragmenten van Gerard Reve, Alain Teister, Fritzi ten Harmsen van Beek en G.A. van Oorschot.nl