Alles
Gesprekken van Tom Rooduijn en Henk Hofland met markante figuren uit het Nederlandse literaire leven, geboren voor of omstreeks 1930.nl
Vraaggesprek met schrijver Harry Mulisch. Gespreksthema's: Mulisch' romandebuut 'Archibald Strohalm', waarvoor hij in 1951 de Reina Prinsen Geerligsprijs ontving; het schrijversklimaat in de jaren na de Tweede Wereldoorlog; de literaire avonden bij juffrouw Frielink en bij Ed Hoornik; Mulisch' ontmoeting en vriendschap met schaker Jan Hein Donner, voor wie hij in 'De ontdekking van de hemel' een monument oprichtte; zijn betrokkenheid by het spraakmakende televisieprogramma 'Zo is het toevallig ook nog 's een keer'; zijn betrokkenheid by het proces- Eichmann, bij Cuba en bij de Provobeweging. Over schrijver Gerard Reve zegt Mulisch dat hij in 'De taal der liefde' de toon heeft gezet voor de huidige vreemdelingenhaat in Nederland.nl