Alles
Gesprekken van Tom Rooduijn en Henk Hofland met markante figuren uit het Nederlandse literaire leven, geboren voor of omstreeks 1930.nl
Vraaggesprek met literair criticus Kees Fens. Fens gaat in op de stand van zaken in de huidige Nederlandse literatuur, die volgens hem onder invloed van de mediacultuur 'entertainment' is geworden. "Alle gedichten lijken op elkaar, maar niet op een stimulerende wijze. We zitten in feite op een literaire Cruijff te wachten". Fens beschouwt de poëzie van Remco Campert, Lucebert (pseudoniem voor L.J. Swaanswijk) en Gerrit Kouwenaar nog steeds als norm voor wat poëzie moet zijn. Ook is Fens een groot bewonderaar van schrijver Simon Vestdijk. Fens gaat in op het woordgebruik van de Vijftigers, de Criterium- en Forumgeneratie en op hun invloed op de Nederlandse letteren. Als protagonist van onze literatuur wordt door Fens onder andere de schrijver W.F. Hermans genoemd. Het programma is geillustreerd met HA-fragmenten.nl