Alles
Gesprekken van Tom Rooduijn en Henk Hofland met markante figuren uit het Nederlandse literaire leven, geboren voor of omstreeks 1930.nl
Vraaggesprek met schrijfster Hella Haasse (ps. van H.S. van Lelyveld-Haasse). Gespreksonderwerpen zijn Haasses jeugd, de combinatie van de zorg voor haar gezin met het schrijverschap, haar komst vanuit Nederlands-Indië en de indruk die Nederland op haar maakte, haar literaire debuut in het tijdschrift 'Werk', de invloed van de Tweede Wereldoorlog op haar werk, en de na-oorlogse literaire twisten. "Het kwam op mij vaak over als stormen in glazen water".nl