Alles
Gesprekken van Tom Rooduijn en Henk Hofland met markante figuren uit het Nederlandse literaire leven, geboren voor of omstreeks 1930.nl
Vraaggesprek met schrijver Karel van het Reve. Gespreksthema's zijn de roman 'De avonden' van Gerard Reve, de drie dagen gevangenschap van Karel en Gerard tijdens de Tweede Wereldoorlog; de Nederlandse literatuur na de oorlog, Van het Reve's afkeer van "die gespannen jongensbroekjes en die zweepjes" in de boeken van Gerard, de verwijdering tussen Karel en zijn broer, en de verering van schrijver Maarten Biesheuvel voor Karel van het Reve, die door Biesheuvel enige tijd voor God is aangezien. Programma is geïllustreerd met door Gerard Reve voorgelezen fragmenten uit 'De avonden'.nl