Alles
Serie reportages met verslaggever Cees Grimbergen.nl
In deze eerste aflevering beschouwt Cees Grimbergen het aangetaste Nederlandse landschap. De afgelopen maanden verschenen alarmerende berichten in de kranten over de zogenoemde verrommeling van Nederland. Vooral in het Groene Hart zouden weitjes, koeien en schapen, kronkelweggetjes met een brug en een kerktoren aan de horizon in rap tempo wijken voor Vinex-locaties, bedrijventerreinen, verbrede snelwegen, hoogspanningsmasten en windmolens. Hij bezoekt onder meer een aangelegd, vijftig meter breed natuurgebied, ingeklemd tussen een spoorlijn en een snelweg. Ook spreekt hij de bewoners van een eeuwenoude Hollandse boerderij in Houten, waarnaast een 16-verdiepingen hoog hotel verschijnt. Hij bekijkt van bovenaf het geplaagde Groene Hart en staat in een achtertuin, waar een nieuwe weg dwarsdoorheen is gepland.nl