Alles
Van het Rijksmuseum tot het Nederlandse rechtssysteem, van wetenschap tot feestdagen...nl

Godsdienstvrijheid - God in de lage landen (EO)

Fragment uit Het Rijke Roomse Leven

Over de vastlegging van godsdienstvrijheid in grondwet. Tegelijkertijd wordt de scheiding tussen kerk en staat concreet gemaakt. Ondertussen vindt een herindeling plaats in de hiërarchie van bissch...

Processie - God in de lage landen (EO)

Fragment uit Het Rijke Roomse Leven

Sint Rosa-feest in Sittard, vanaf 1677 ieder jaar een processie en heiligen mis naar kapel.

Pelgrim Museum - God in de lage landen (EO)

Fragment uit Het Rijke Roomse Leven

Interview met Toos, oprichtster van het Pelgrim Museum. Een heus Rooms museum!

Slavernij in Nederland - God inde Lage Landen (EO)

Fragment uit Het Réveil

Staatsman Guiliaume Groen van Prinsterer hield vanuit het Réveil een pleidooi voor een slavernij Nederland, dat volgens hem niet was te verenigen met het christendom.