Er is een fout opgetreden, probeer het later nog eens.

De NPO app

Download

Visie film (Max de Haas), 1939

26 okt 2011 18:52

• Rijksvoorlichtingsdienst • 15 min

Vervolg van een herdenkingsfilm voor 100 jaar spoorwegen in Nederland. De film geeft een veelzijdig beeld van het spoorweggebeuren rond 1939. Hier worden getoond de activiteiten in de hoofdwerkplaats (revisie van een loc serie 3900), vuilafvoer per trein van Den Haag naar de VAM, militaire treinen, postvervoer, en het vervoer van de Koninklijke Familie. Tot slot de internationale treinen. (NB: tijdcodes niet correct) 16.42 Close-up van het publiek gaande over de voetgangersbrug en de trap richting station afdalende. 16.46 Blik vanaf het stationsemplacement op het station van Feyenoord. 16.48 Tussen het voorafgaande beeld komt de enorme massa publiek binnen het stadion op de zitbanken naar voren. 16.51 Fraaie blik op de lege tribunes, tweehoog gebouwd en langs de rand van de boventribune de vanouds bekende slogan : Wees slim koop Glim ] 16.53 Het reinigen van de tribunes waar langs elke rij zitbanken door stadionpersoneel bergen door het publiek achtergelaten vuil bijeen worden geveegd om afgevoerd te worden. 16.59 Close-up van de inhoud van VAM-vuilwagens die tot de rand met het verzamelde vuil zijn gevuld. 17.05 De VAM-Vuilafvoerwagons arriveren aan de stortplaats in het Drentse Wijster. 17.11 De lange rij wagons op het viaduct temidden van de stortplaatsen. 17.12 De zijkleppen van de wagons worden geopend en het vuil valt op de stortplaatsen om hier een proces te ondergaan dat is gericht op de winning van compost. Na de storting sluiten de kleppen zich weer en gaat de camera over naar het in close-up brengen van vuil op de stortplaats. 17.19 Temidden van het vuil door de camera als bij toeval een speelgoedlocomotiefje ontdekt, kennelijk als defect zijnde door een kind afgedankt en tussen het vuil terecht gekomen. 17.21 Het locomotiefje raakt versluierd en gaat over in een locomotief hangend en voortzwevend aan een verrolbare transportinstalatie in een werkplaats. 17.26 Close-up van metaalarbeiders bezig met het klinken van de nagels bij de ketelbouw. Het klinken geschied met luchtdrukhamers. 17.31 Kijkje in de locomotievenherstel-werkplaats waar met behulp van een rolbrug een schoorsteen op de locomotief wordt geplaatst. 17.40 Met een beweging naar links is de camera nu gericht op de zijkant van een loc serie 3900 van de N.S. Een arbeider klimt op loc via een ladder geplaatst tegen de windgeleideplaat. 17.43 Close-up van werkzaamheden rond een draaiende slijpsteen. 17.48 Achterwaarts verlaat de locomotief de montagehal. 17.50 Close-up van een der drijfwielen met terzijde een remblok met daaronder de monding van een zandstrooier. 17.54 De zware loc wordt langzaam omhooggehesen, waarneembaar door de toenemende afstand tussen wiel en spoorstaaf. 17.57 Uitvoerige beelden van de bedrijvigheid in de werkplaats waar diverse typen locs in beeld komen. 18.05 Een gereviseerde loc serie 3900 verlaat in perfecte staat de werkplaats. 18.17 Blik op een kwart-circelvormige locloods met ervoor een draaischijf. Vrijkomende stoom symboliseert de krachten die in de enorme gevaarten zijn verborgen. Een loc rijdt de draaischijf op. 18.27 Close-up van de 3900, terzijde van de windgeleideplaat ; links boven het ketelhuis is de glimmende dom te zien. Naar rechts gaande toont de camera de neus van de loc met schijnwerper. 18.31 Blik op de rechterzijde van de loc tijdens het keren op de draaischijf. 18.41 Blik op de linkerzijkant van de machine, overgaand in machinistenhuis en kolentender, langzaam achterwaarts rijdende ter koppeling aan een wagon. 18.46 Blik overlangs een locomotief met interessante blik op de constructies langszij. 18.51 Blik in het machinistenhuis van loc 3930 met de meester en de stoker op de bok, beide in gesprek met een jongen die 'er meer van wil weten'. 18.53 Blik op de geinteresseerde knaap. 18.54 Close-up van de meester, kijkend vanuit het zijraam, en zo te zien schik hebbend in de jongen. 18.55 Close-up van de loc-bedieningsapparatuur in het machinistenhuis. 18.56 De knaap rekt zich uit om van zijn standplaats af iets te kunnen zien van hetgeen er in de cabine staat te gebeuren. 18.57 Een wolk losgelaten stoom verdrijft de jongen uit de directe omgeving van de loc. 18.58 Beeld van twee koffers met een label vermeldende bestemming Soerabaja ; de andere kant toont de naam Batavia. Ze behoren kennelijk toe aan vertrekkenden naar de Oost, die per trein naar Genua of Marseille gan en zich daar inschepen. 19.00 Blik op station Staatsspoor waar een boottrein op vertrekken staat, en de vertrekkenden door tal van bekenden uitgeleide worden gedaan. 19.07 Afscheid in close-up. 19.08 De uitwendige draaiende en schanierende delen worden even voor het vertrek door de meester met oliekan driftig gesmeerd. 19.09 Vluchtig afscheid met een kus. 19.10 Perron met rijtuig waarvoor in tranen afscheid genomen wordt van een naar de Oost vertrekkend familielid. 19.16 Vluchtige blik op een loconderdeel. 19.17 De loc staat op het punt de reis te beginnen ; het vuur onder de ketel wordt aangejaagd, en de rookproductie neemt daardoor fors toe. 19.22 Blik van nabij op een lorrie met door de PTT aangevoerde postzakken die in speciale postreituigen worden vervoerd. 19.23 Verladen van de postzakken in het postrijtuig. 19.32 Blik op de handels in het seinhuis waarmee de wissels op het emplacement in de juiste stand worden gelegd. 19.33 Blik op een sporenkruising met wisseltongen, die van een afstand met kabels worden omgelegd. 19.34 Weer verleggen van wissels. 19.39 In het seinhuis trekt een beamte met kracht via een handel een daaraan verbonden sein op het emplacement in de veilige stand. 19.42 Aanblik van de kracht en macht die een loc 3900 uitstraalt. 19.45 Blik op station Staatsspoor met afscheidnemende mensen. 19.48 Officieren van het KNIL nemen afscheid van een collega die naar Indie gaat. 19.49 Onderonsje van 4 personen op het perron met een vertrekkend echtpaar achter het raampje. 19.52 De loc zet kracht voor het vertrek en stoot enorme smookpluimen uit. 19.56 De meester neemt de regulateur ter hand. 19.57 Blik op de grote drijfwielen bij het vertrek. Even slaan de wielen door alvorens grip op de spoorstaven te krijgen. 20.03 Blik op het publiek op het perron dat van het langzame optrekken van de boottrein gebruik maakt om nog gauw tot ziens te wuiven. 20.05 Reportage over de werking van de drijfstangschuiven, de koppeling, de bevestiging van de stangen aan de wielen enz. 20.09 Blik op de monding van de schoorsteen, die onder de stroomdraden van de electrische trein doorschiet. 20.11 Constructie close-up van de bevestiging van de drijfstangen aan de wielen. 20.16 De trein heeft vaart gezet en laat de achterblijvers nog slechts een kort afscheid. 20.19 Drijfwielen met de drijfstangen laten hun kracht zien. 20.23 Nog een blik op de vertrekkende trein van Staatspoor, de achterblijvenden doen hun voorin zittende verwanten nog een laatste groet toekomen. 20.39 Blik op een passerende trein waar het publiek door de vensteropeningen hangend het verdwijnende stadsbeeld van Den Haag nakijkt. 20.42 Close-up van een dame op het perron starend naar de trein in de verte die kennelijk een dierbare naar de Oost vervoert. 20.48 Close-up van de krachtexplosie van de loc type 3900. 20.51 Een trein snelt langs een perron, waarop de camera staat. 20.56 Het Stationsplein in Den Haag met een blik op de ingang van de Koninklijke Wachtkamer van station Hollandse Spoor. Een auto met Koningin Wilhelmina komt onder grote publieke belangstelling aanrijden naar de ingang. 21.04 Koningin Wilhelmina gaar van de auto naar de Koninklijke Wachtkamer bij het eerste perron. 21.08 H.M. komt via de wachtkamer op het eerste perron waar haar trein gereed staat. 21.15 Blik op de seinarm van een hoofdseinpaal, die veilig toont. 21.16 De neus van een loc type 3900. 21.19 Militair vervoer. Infanteristen staan keurig verdeelt op het perron en bestijgen volgens aanwijzing de hun toegewezen afdelingen. 21.23 Komische scene van een dandy-figuur met een zeulende witkiel die zeer veel koffers torst. Bij de trein krijgt de jongen een uiterst schamele fooi, die de witkiel hoofdschuddend door zijn lorgnet bestudeerd. 21.45 Close-up van de loc tijdens de rit. 21.47 Kok in beroepskleding kijkt door het raam van de keuken in de spijswagen. 21.49 Een hoofdconducteur overziet het perron. 21.51 Gevarieerde groepen reizigers, als Markermeisjes, Indiase vrouwen, militairen, en andere lieden, bevolken de perrons. 21.56 Blik op een perron waar drommen militairen plaats maken voor een wagen met te verzenden goederen. 22.01 Blik op de inhoud van een A.K.O.-lectuurwagentje. Spoorwegbeamte brengt verronbare zaken naar een wagon. 22.03 Fietsen wachten op vervoer naar de vakantiebestemming van hun eigenaar, en worden op een wagen naar de goederenwagon gereden. 22.14 De trein staat op het punt van vertrek en jan en alleman hollen over het perron. Opvallend is een groep muziekanten die met hun grote instrumenten een plaatsje zoeken. 22.15 Blik op de spoorbaan in het Amsterdamse havengebied. Vervolgens blik op de stad met een puffende stoomlocomotief. 22.35 Van links komt een stoomtrein het beeld inrijden. 22.42 Een electrische trein, volgestouwd met militairen passeert de cineast op het perron. 22.43 Ook een stoomtrein met houten wagons heeft soldaten aan boord. 22.46 Close-up van het front van een 3900 loc. 22.48 Blik op het seinhuis boven de sporen. Eronder komt een electrische trein aangereden. 22.51 Oprijden van een aantal stoomlocs naast elkaar. 22.54 Van bovenaf kijkt men op het perron waar een trein binnenkomt. Vervolgens blik op de zijkant. 23.03 Bewolkte hemel met de contouren van bovenleiding ertegen afgezet ; Eronder spoed een stoomtrein voorbij. 23.06 Het restauratierijtuig, waar het dinerend publiek door kelners wordt bediend. 23.23 Beelden op het Hollandse landschap vanuit de trein, afgewisselt door shots van reizigers. 23.36 Een weldane reiziger geniet van zijn sigaar, en wordt door de ober van een drankje voorzien. 23.40 Blik in de vuurhaard onder de stoomketel, vanuit het machinistenhuis. De stoker verzorgt het vuur. 23.47 De meester is bezig met zijn apparatuur ; vervolgens close-ups van de bedieningsapparaten. 24.02 De meester tijdens de rit, met de handen aan rem en regulateur. De meester is vol aandacht voor zijn installatie. 24.16 Blik op oud-Rotterdam vaaf de spoorlijn naar Den Haag. 24.20 Vanaf een hoog punt op het Noordereiland kijken we op oud-Rotterdam. De Willemsbrug, het Witte Huis en de spoorbrug. Treinen denderen over de spoorbruggen. 24.32 Vanuit de trein zien we de nieuwe verkeersbrug over het Hollands Diep. 24.36 Een krant lezende reiziger sluit het raamgordijn voor de zon. 24.40 De Moerdijkbruggen voor treinen en auto's. 24.44 Voorbij razende D-trein.

Vervolg van een herdenkingsfilm voor 100 jaar spoorwegen in Nederland. De film geeft een veelzijdig beeld van het spoorweggebeuren rond 1939. Hier worden getoond de activiteiten in de hoofdwerkplaats (revisie van een loc serie 3900), vuilafvoer per trein van Den Haag naar de VAM, militaire treinen, postvervoer, en het vervoer van de Koninklijke Familie. Tot slot de internationale treinen. (NB: tijdcodes niet correct) 16.42 Close-up van het publiek gaande over de voetgangersbrug en de trap richting station afdalende. 16.46 Blik vanaf het stationsemplacement op het station van Feyenoord. 16.48 Tussen het voorafgaande beeld komt de enorme massa publiek binnen het stadion op de zitbanken naar voren. 16.51 Fraaie blik op de lege tribunes, tweehoog gebouwd en langs de rand van de boventribune de vanouds bekende slogan : Wees slim koop Glim ] 16.53 Het reinigen van de tribunes waar langs elke rij zitbanken door stadionpersoneel bergen door het publiek achtergelaten vuil bijeen worden geveegd om afgevoerd te worden. 16.59 Close-up van de inhoud van VAM-vuilwagens die tot de rand met het verzamelde vuil zijn gevuld. 17.05 De VAM-Vuilafvoerwagons arriveren aan de stortplaats in het Drentse Wijster. 17.11 De lange rij wagons op het viaduct temidden van de stortplaatsen. 17.12 De zijkleppen van de wagons worden geopend en het vuil valt op de stortplaatsen om hier een proces te ondergaan dat is gericht op de winning van compost. Na de storting sluiten de kleppen zich weer en gaat de camera over naar het in close-up brengen van vuil op de stortplaats. 17.19 Temidden van het vuil door de camera als bij toeval een speelgoedlocomotiefje ontdekt, kennelijk als defect zijnde door een kind afgedankt en tussen het vuil terecht gekomen. 17.21 Het locomotiefje raakt versluierd en gaat over in een locomotief hangend en voortzwevend aan een verrolbare transportinstalatie in een werkplaats. 17.26 Close-up van metaalarbeiders bezig met het klinken van de nagels bij de ketelbouw. Het klinken geschied met luchtdrukhamers. 17.31 Kijkje in de locomotievenherstel-werkplaats waar met behulp van een rolbrug een schoorsteen op de locomotief wordt geplaatst. 17.40 Met een beweging naar links is de camera nu gericht op de zijkant van een loc serie 3900 van de N.S. Een arbeider klimt op loc via een ladder geplaatst tegen de windgeleideplaat. 17.43 Close-up van werkzaamheden rond een draaiende slijpsteen. 17.48 Achterwaarts verlaat de locomotief de montagehal. 17.50 Close-up van een der drijfwielen met terzijde een remblok met daaronder de monding van een zandstrooier. 17.54 De zware loc wordt langzaam omhooggehesen, waarneembaar door de toenemende afstand tussen wiel en spoorstaaf. 17.57 Uitvoerige beelden van de bedrijvigheid in de werkplaats waar diverse typen locs in beeld komen. 18.05 Een gereviseerde loc serie 3900 verlaat in perfecte staat de werkplaats. 18.17 Blik op een kwart-circelvormige locloods met ervoor een draaischijf. Vrijkomende stoom symboliseert de krachten die in de enorme gevaarten zijn verborgen. Een loc rijdt de draaischijf op. 18.27 Close-up van de 3900, terzijde van de windgeleideplaat ; links boven het ketelhuis is de glimmende dom te zien. Naar rechts gaande toont de camera de neus van de loc met schijnwerper. 18.31 Blik op de rechterzijde van de loc tijdens het keren op de draaischijf. 18.41 Blik op de linkerzijkant van de machine, overgaand in machinistenhuis en kolentender, langzaam achterwaarts rijdende ter koppeling aan een wagon. 18.46 Blik overlangs een locomotief met interessante blik op de constructies langszij. 18.51 Blik in het machinistenhuis van loc 3930 met de meester en de stoker op de bok, beide in gesprek met een jongen die 'er meer van wil weten'. 18.53 Blik op de geinteresseerde knaap. 18.54 Close-up van de meester, kijkend vanuit het zijraam, en zo te zien schik hebbend in de jongen. 18.55 Close-up van de loc-bedieningsapparatuur in het machinistenhuis. 18.56 De knaap rekt zich uit om van zijn standplaats af iets te kunnen zien van hetgeen er in de cabine staat te gebeuren. 18.57 Een wolk losgelaten stoom verdrijft de jongen uit de directe omgeving van de loc. 18.58 Beeld van twee koffers met een label vermeldende bestemming Soerabaja ; de andere kant toont de naam Batavia. Ze behoren kennelijk toe aan vertrekkenden naar de Oost, die per trein naar Genua of Marseille gan en zich daar inschepen. 19.00 Blik op station Staatsspoor waar een boottrein op vertrekken staat, en de vertrekkenden door tal van bekenden uitgeleide worden gedaan. 19.07 Afscheid in close-up. 19.08 De uitwendige draaiende en schanierende delen worden even voor het vertrek door de meester met oliekan driftig gesmeerd. 19.09 Vluchtig afscheid met een kus. 19.10 Perron met rijtuig waarvoor in tranen afscheid genomen wordt van een naar de Oost vertrekkend familielid. 19.16 Vluchtige blik op een loconderdeel. 19.17 De loc staat op het punt de reis te beginnen ; het vuur onder de ketel wordt aangejaagd, en de rookproductie neemt daardoor fors toe. 19.22 Blik van nabij op een lorrie met door de PTT aangevoerde postzakken die in speciale postreituigen worden vervoerd. 19.23 Verladen van de postzakken in het postrijtuig. 19.32 Blik op de handels in het seinhuis waarmee de wissels op het emplacement in de juiste stand worden gelegd. 19.33 Blik op een sporenkruising met wisseltongen, die van een afstand met kabels worden omgelegd. 19.34 Weer verleggen van wissels. 19.39 In het seinhuis trekt een beamte met kracht via een handel een daaraan verbonden sein op het emplacement in de veilige stand. 19.42 Aanblik van de kracht en macht die een loc 3900 uitstraalt. 19.45 Blik op station Staatsspoor met afscheidnemende mensen. 19.48 Officieren van het KNIL nemen afscheid van een collega die naar Indie gaat. 19.49 Onderonsje van 4 personen op het perron met een vertrekkend echtpaar achter het raampje. 19.52 De loc zet kracht voor het vertrek en stoot enorme smookpluimen uit. 19.56 De meester neemt de regulateur ter hand. 19.57 Blik op de grote drijfwielen bij het vertrek. Even slaan de wielen door alvorens grip op de spoorstaven te krijgen. 20.03 Blik op het publiek op het perron dat van het langzame optrekken van de boottrein gebruik maakt om nog gauw tot ziens te wuiven. 20.05 Reportage over de werking van de drijfstangschuiven, de koppeling, de bevestiging van de stangen aan de wielen enz. 20.09 Blik op de monding van de schoorsteen, die onder de stroomdraden van de electrische trein doorschiet. 20.11 Constructie close-up van de bevestiging van de drijfstangen aan de wielen. 20.16 De trein heeft vaart gezet en laat de achterblijvers nog slechts een kort afscheid. 20.19 Drijfwielen met de drijfstangen laten hun kracht zien. 20.23 Nog een blik op de vertrekkende trein van Staatspoor, de achterblijvenden doen hun voorin zittende verwanten nog een laatste groet toekomen. 20.39 Blik op een passerende trein waar het publiek door de vensteropeningen hangend het verdwijnende stadsbeeld van Den Haag nakijkt. 20.42 Close-up van een dame op het perron starend naar de trein in de verte die kennelijk een dierbare naar de Oost vervoert. 20.48 Close-up van de krachtexplosie van de loc type 3900. 20.51 Een trein snelt langs een perron, waarop de camera staat. 20.56 Het Stationsplein in Den Haag met een blik op de ingang van de Koninklijke Wachtkamer van station Hollandse Spoor. Een auto met Koningin Wilhelmina komt onder grote publieke belangstelling aanrijden naar de ingang. 21.04 Koningin Wilhelmina gaar van de auto naar de Koninklijke Wachtkamer bij het eerste perron. 21.08 H.M. komt via de wachtkamer op het eerste perron waar haar trein gereed staat. 21.15 Blik op de seinarm van een hoofdseinpaal, die veilig toont. 21.16 De neus van een loc type 3900. 21.19 Militair vervoer. Infanteristen staan keurig verdeelt op het perron en bestijgen volgens aanwijzing de hun toegewezen afdelingen. 21.23 Komische scene van een dandy-figuur met een zeulende witkiel die zeer veel koffers torst. Bij de trein krijgt de jongen een uiterst schamele fooi, die de witkiel hoofdschuddend door zijn lorgnet bestudeerd. 21.45 Close-up van de loc tijdens de rit. 21.47 Kok in beroepskleding kijkt door het raam van de keuken in de spijswagen. 21.49 Een hoofdconducteur overziet het perron. 21.51 Gevarieerde groepen reizigers, als Markermeisjes, Indiase vrouwen, militairen, en andere lieden, bevolken de perrons. 21.56 Blik op een perron waar drommen militairen plaats maken voor een wagen met te verzenden goederen. 22.01 Blik op de inhoud van een A.K.O.-lectuurwagentje. Spoorwegbeamte brengt verronbare zaken naar een wagon. 22.03 Fietsen wachten op vervoer naar de vakantiebestemming van hun eigenaar, en worden op een wagen naar de goederenwagon gereden. 22.14 De trein staat op het punt van vertrek en jan en alleman hollen over het perron. Opvallend is een groep muziekanten die met hun grote instrumenten een plaatsje zoeken. 22.15 Blik op de spoorbaan in het Amsterdamse havengebied. Vervolgens blik op de stad met een puffende stoomlocomotief. 22.35 Van links komt een stoomtrein het beeld inrijden. 22.42 Een electrische trein, volgestouwd met militairen passeert de cineast op het perron. 22.43 Ook een stoomtrein met houten wagons heeft soldaten aan boord. 22.46 Close-up van het front van een 3900 loc. 22.48 Blik op het seinhuis boven de sporen. Eronder komt een electrische trein aangereden. 22.51 Oprijden van een aantal stoomlocs naast elkaar. 22.54 Van bovenaf kijkt men op het perron waar een trein binnenkomt. Vervolgens blik op de zijkant. 23.03 Bewolkte hemel met de contouren van bovenleiding ertegen afgezet ; Eronder spoed een stoomtrein voorbij. 23.06 Het restauratierijtuig, waar het dinerend publiek door kelners wordt bediend. 23.23 Beelden op het Hollandse landschap vanuit de trein, afgewisselt door shots van reizigers. 23.36 Een weldane reiziger geniet van zijn sigaar, en wordt door de ober van een drankje voorzien. 23.40 Blik in de vuurhaard onder de stoomketel, vanuit het machinistenhuis. De stoker verzorgt het vuur. 23.47 De meester is bezig met zijn apparatuur ; vervolgens close-ups van de bedieningsapparaten. 24.02 De meester tijdens de rit, met de handen aan rem en regulateur. De meester is vol aandacht voor zijn installatie. 24.16 Blik op oud-Rotterdam vaaf de spoorlijn naar Den Haag. 24.20 Vanaf een hoog punt op het Noordereiland kijken we op oud-Rotterdam. De Willemsbrug, het Witte Huis en de spoorbrug. Treinen denderen over de spoorbruggen. 24.32 Vanuit de trein zien we de nieuwe verkeersbrug over het Hollands Diep. 24.36 Een krant lezende reiziger sluit het raamgordijn voor de zon. 24.40 De Moerdijkbruggen voor treinen en auto's. 24.44 Voorbij razende D-trein.