Alles
GeoClips zijn korte en krachtige afleveringen over uiteenlopende aardrijkskunde-onderwerpen. Ze sluiten naadloos aan bij de verschillende lesmethodes binnen het vmbo.nl
De fossiele brandstoffen steenkool, aardolie en aardgas raken langzaam op. Bovendien versterkt het gebruik het broeikaseffect. Alternatieve energiebronnen zijn kernenergie en wind- en zonne-energie.nl