Alles
Een spiritueel gesprek dat als context dient voor de aansluitende eucharistieviering. Geloofsgesprek en eucharistieviering komen uit dezelfde kerk.nl
Pastoor Theo van Osch gaat in op de woorden: 'Gedenk, mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren.'nl