Alles

Geheime magneetjes zijn een andere vorm van mechanische doping