Alles
In iedere aflevering van deze vijfdelige serie een reconstructie van een ontvoeringszaak met direct betrokkenen: de ontvoerden zelf, hun familie, onderhandelaars en in een enkel geval zelfs de dader(s). Wat heeft de ontvoering met hen gedaan? Hoe eenzaam en angstig hebben ze zich gevoeld, tot wie hebben ze gebeden, wie hebben ze vervloekt? nl
In 2001 werd Roelant Jonker acht maanden door de Farc gegijzeld toen hij als biologiestudent stage liep in Colombia. Hij koos voor dit land vanwege de geeloorparkiet, een van de zeldzaamste vogels ter wereld. Op zoek naar deze papegaai werd Roelant met zijn gids Mario overvallen door mannen van de Farc en ontvoerd. Mario werd al na tien dagen vrijgelaten, maar Roelant werd maandenlang vastgehouden in de jungle. Met Roelant blikken we terug op zijn gijzeling: Hoe kijkt hij terug? Hoe heeft hij deze periode overleefd? En hoe heeft zijn gevangenschap hem veranderd? Naast Roelant komen ook andere betrokkenen aan het woord, zoals gids Mario in Colombia en een goede vriendin in Nederland. Hoe hebben zij Roelants gijzeling beleefd? Hoe is het om al die maanden in onzekerheid te leven? En hoe was het om (een sterk vermagerde) Roelant weer te zien?nl