Alles

Geert Wilders en Emile Roemer stemmen tegen het associatieverdrag