Alles

Gedeputeerde Staten van Groningen spreekt van 'een slag in het gezicht'