Alles
nl
Documentaire over het slechte imago dat Marokkaanse jongeren in Nederland hebben, een imago van schoolverzuim, werkloosheid en criminaliteit. Enkele Marokkaanse jongens vertellen over hun ervaringen in de Nederlandse samenleving en de argwaan waarmee ze bejegend worden, over de achtergronden van de problemen en hun groei naar volwassenheid. Jongerenwerker Bert van der Ploeg, Achmed Marouan, coördinator allochtonenbeleid van de Utrechtse politie, en criminoloog Hans Werdmölder nuanceren het negatieve beeld en trachten verklaringen te geven.nl