Alles
Het vereringsfeest voor Ganesh. In India wordt dit feest groots gevierd en duurt tien dagen. Ganesh bestaande uit half mens, en half olifant staat voor de synthese tussen mens en natuur. Het geeft de verbondenheid en wederzijdse afhankelijkheid weer en dat in gelijkwaardigheid tussen mens en natuur. Met de viering wordt het belang van respect voor de natuur, maar ook de heelheid van de schepping benadrukt.nl