Alles
Rechters, wetenschappers, journalisten, medici: door de eeuwen hebben zij een onafhankelijke positie toebedeeld gekregen. Maar hoe onafhankelijk zijn ze nog, nu de macht van het geld, de publieke opinie en het fundamentalisme groeit? Een onderwerp dat dezer dagen onder de oppervlakte schuurt en bijt. Van laboratoria tot redactievloeren, van operatiekamers tot rechtszalen, van Caïro tot Keulen, van Brussel tot Beijing. ‘Onafhankelijkheid’ is het thema van een nieuwe reeks afleveringen van Het Filosofisch Kwintet. Onder leiding van journalist Clairy Polak en filosoof Ad Verbrugge gaan drie ervaringsdeskundigen over dit thema in gesprek.nl
Op vrijdag 18 april 2014 organiseren Filosofie Magazine, Human en Hivos een top van denkers uit binnen- en buitenland. Peter Sloterdijk, John Gray, Chantal Mouffe, Zygmunt Bauman, Benjamin Barber, Markus Gabriel en Damon Young hebben hun medewerking reeds toegezegd. De denker die de G8 compleet maakt, wordt naar verwachting zeer binnenkort aangekondigd. Tijdens de G8 van de Filosofie zullen deze invloedrijke denkers zich buigen over de belangrijkste uitdagingen van deze tijd. Het gaat over duurzame economische ontwikkeling, de open maatschappij, individualisering en ethiek, (medische) technologische veranderingen en meer. De onderwerpen die centraal staan tijdens de G8 zijn deels door de denkers zelf aangedragen, deels door mensen werkzaam op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs of zorg. De G8 van de Filosofie belooft het grootste publieke filosofie-evenement van Nederland te worden. De thema's worden behandeld in lezingen, interviews, debatten en in een speciale live uitzending van Het Filosofisch Kwintet. Tijdens de G8 worden de denkers uitgedaagd om grote maatschappelijke en ethische kwesties met denkkracht te lijf te gaan. Meer informatie over de G8 van de Filosofie en de denkers op: www.g8vandefilosofie.nl.nl