Alles
Een reeks van documentaires gemaakt door Omrop Fryslân over actuele kwesties in Friesland.nl
De Fryske Akademy werd in 1938 opgericht en vierde kortgeleden het 75-jarig bestaan. Het werd opgericht omdat men zich in Friesland realiseerde dat de oude Franeker Universiteit niet zou terugkeren.nl