Alles
Een reeks van documentaires gemaakt door Omrop Fryslân over actuele kwesties in Friesland.nl
Gerrit Benner (Leeuwarden, 1887 - 1981) is de bekendste moderne Friese Schilder. Hij wordt geplaatst in het rijtje van Appel, Corneille en Werkman. Benner had een moeizame relatie met het kunstzinnig milieu in Leeuwarden. Als autodidact en moeilijk plaatsbare solist werd er tot in de jaren '50 op hem neergekeken. Na de oorlog trok hij naar Groningen en kreeg daar naar zijn eerste solo-expositie. Toen hij in 1952 na lang aarzelen naar Amsterdam vertrok en ging werken in het oude atelier van Karel Appel begonnen zijn hoogtijdagen. Sandberg haalde hem naar het Stedelijk museum en daarna brak hij ook internationaal door. Meestal liet hij zich op inspireren door het Friese landschap. Er hangt een zweem van romantiek rond Benner: volkomen authentiek en op eigen kracht groot geworden tegen alle weerstanden in. Biograaf Doeke Sijens deed uitvoerig onderzoek naar leven en werken van Benner en boorde nieuwe bronnen aan, die dat romantische beeld aanzienlijk nuanceren. Zijn boek verschijnt 4 oktober, naar aanleiding van een tweevoudige tentoonstelling, in Belvedere (Heerenveen) en het Fries Museum in Leeuwarden, die dan open gaat.nl