Alles
Een reeks van documentaires gemaakt door Omrop Fryslân over actuele kwesties in Friesland.nl
Dizze wike yn Fryslân DOK de dokumintêre ‘Di Gojim Roots’. De muzykgroep Di Gojim bestiet yn 2013 25 jier. Fryslân DOK giet mei de oprjochter, Jaap Mulder, werom nei syn roots yn Ljouwert.nl