Alles
Een reeks van documentaires gemaakt door Omrop Fryslân over actuele kwesties in Friesland.nl
Het belangrijkste manuscript van de Friese literatuur ligt bewaard in Oxford. Geschreven door een man in Bolsward. Maar Gysbert Japicx is bij het grote publiek nooit echt bekend geworden.nl