Er is een fout opgetreden, probeer het later nog eens.

De NPO app

Download

Gerrit Aalfs, 1929

27 dec 2010 14:07

• Rijksvoorlichtingsdienst • 10 min

Jubileumfilm voor het 50-jarig bestaan van het Friesch Rundvee Stamboek. Beelden van een Friese boerderij, koeien worden gereedgemaakt om per binnenvaartschip naar de markt vervoerd te worden. Inschrijven van kalveren in het rundveestamboek te Leeuwarden. Koeien worden gemolken, zowel machinaal als met de hand. Controleur bekijkt de kwaliteit van de melk. Showen van zeer goede melkkoeien. Scènebeschrijving film Fries Stamboekvee (1929) deel 2: 00.00 Tekst : Is een koe 2 jaar en 10 maanden oud, dan heeft zij den vereisten leeftijd bereikt om voor het stamboek gekeurd te worden. 00.46 Beeld : Koe wordt uit de stal geleid door boer, gevolgd door de klerk in stemmig zwart frak en de keurmeester die klerk vraagt het keurboek te willen vasthouden en zelf met grote schuifmaat het beest gaat opmeten. Eerst de lengte, dan de schofthoogte, de hoogte van de achter kant, de maat van de romp, voor en achter, gemeten op verschillende plaatsen, de rompomvang voor, waarna de keurmeester het boek overneemt, de koe laat draaien, romp, staart, uiers bevoelt en de huid onderaan de buik controleert. Daarna wordt de koe weer naar binnen gebracht. 02.09 De F.R.S. puntenschaal. De koe scoort 82 van de beschikbare 100 punten. Beoordeeeld werden o.a.: kop, borst, ribben, lenden, kruis, dijen, staart, benen, uiers en algemeen voorkomen. 02.27 Tekst : 'STAMBOEKVEE' 02.31 Beeld : Een tweetal melkkoeien van het Fries-Hollandse ras worden geshowd, daarna afgevoerd naar de weiden (noot 1). 02.52 Een groot aantal prijsstieren wordt geshowd voor de camera, zowel zwart- als roodbont. 04.14 Tekst : De gezondheidsdienst is ingesteld door het Friesch-Rundvee-Stamboek en den Bond van Coop. Zuivelfabrieken. 04.20 Beeld : Het gebouw van de gezondheidsdienst. 04.27 Tekst : Doel, verbetering van den gezondheidstoestand van het vee en bevordering goede melkwinning. 04.33 Tekst : Tuberculose bestrijding. Ter onderkenning van de met tuberkelbacillen besmette dieren wordt de oogdruppeling met tuberculine toegepast. 04.42 Beeld : Veearts in lange witte jas en de veehouder betreden het weiland, waarna de veehouder de zieke koe bij de kop pakt en deze scheef houdt. 04.58 De veearts verricht de oogdruppeling. 05.08 Tekst : De reactie daarop 05.13 Beeld : Detailopname van de koeiekop. Vanuit de binnenste ooghoek loopt een stroom van kleine gezwellen langs de kop naar beneden, een positieve reactie. 05.18 Tekst : Voor dieren, vrij van T.B.C. wordt een tuberculinatiebewijs afgegeven. 05.24 Beeld : Een tuberculinetiebewijs, ondertekend door de veecontroleur. 05.29 Tekst : De besmette koeien worden nader onderzocht. Klieren aftasten, uier inspecteren, longen beluisteren na neus dichthouden, sputum nemen. 05.39 Beeld : Veearts legt schone geruite keukendoek tegen de zijkant van de koe, legt zijn oor te luisteren tegen de ribbenkast, bevoelt de ribben en de achterkant en en de uier. 05.55 Vervolgens neemt hij een monster sputum, door het monsterflesje tussen de lippen te duwen en de bek gesloten te houden. Daarna controleert hij het flesje. 06.07 Tekst : Voordat stamboekdieren worden geexporteerd, onderwerpt men ze aan het onderzoek van den veearts. 06.13 Beeld : Op het verzamelterrein kijkt de veearts in de bek van de koe en loopt dan naar de volgende koe, die op dezelfde wijze onderzocht wordt. 06.27 Tekst : En aan een strenge controle van het stamboek. 06.31 Beeld : De keurmeester loopt om het dier heen, onderzoekt, maakt notities en vult tenslotte het exportcertificaat in. 06.49 Tekst : Voor ieder beest wordt een exportcertificaat af gegeven, hetwelk de voor den nieuwen eigenaar gewenschte gegevens bevat. 06.59 Beeld : Het exportcertificaat. Bovenaan de talloze eervolle vermeldingen. Het document wordt omgedraaid. 07.06 De achterzijde van het certificaat bevat de stamboom en de melkproductie gegevens. 07.26 Tekst : Ter herinnering aan de oprichting van het Fries Rundvee Stamboek, den 12den juli 1879 in de Groote Drie Roomers te Roordahuizum werd dit jaar de Algemeene Vergadering ter dezelfde plaatse gehouden. 07.29 Beeld : Het restaurant te Roordahuizen. Auto's rijden af en aan en deelnemers aan de Algemeene vergadering stappen uit. De vlag hangt uit. 08.23 Auto's rijden langzaam het parkeerterrein op en zoeken een plaatsje. Onder hen twee zgn. Tin Lizzies (noot2). 08.54 Tekst : De thans na 50-jarigen trouwen dienst scheidende boekhouder, de heer Buis. 09.00 Beeld : De heer Buis, aan het linkerbeen gehandicapt, verlaat het kantoor van het Friesch-Rundvee-Stamboek. 09.11 Tekst : Het tegenwoordig bestuur. 09.14 Beeld : Het bestuur van het Friesche-Rundvee-Stamboek poseert voor de camera. 09.25 Close-up van de bestuursleden in de tuin van het restaurant. 09.50 Tekst : Einde. 09.53 EINDE. Noot 1: Naast het Fries-Hollands ras, zwartbont, dat veelal in Friesland, Groningen en de Randstad gehouden wordt, treffen we hier te lande ook roodbont, het Maas-Rijn-IJssel ras aan dat met name in die gebieden gehouden wordt. Het zwartbonte vee geeft meestal meer melk, maar heeft minder rest (= slacht) waarde dan het roodbonte, dat weliswaar een mindere melkproductie heeft, maar zulks ruimschoots compenseert door de hogere vleesopbrengst. De laatste jaren vindt veel experimentele kruising plaats met andere rassen, zoals Amerikaanse Herfords (oorspronkelijk Engels). Verder zijn er blaarkoppen, limousines - bijna geheel roodbruin - en Jerseys, ranke kleine dieren met een hoog vetgehalte in de melk.

Jubileumfilm voor het 50-jarig bestaan van het Friesch Rundvee Stamboek. Beelden van een Friese boerderij, koeien worden gereedgemaakt om per binnenvaartschip naar de markt vervoerd te worden. Inschrijven van kalveren in het rundveestamboek te Leeuwarden. Koeien worden gemolken, zowel machinaal als met de hand. Controleur bekijkt de kwaliteit van de melk. Showen van zeer goede melkkoeien. Scènebeschrijving film Fries Stamboekvee (1929) deel 2: 00.00 Tekst : Is een koe 2 jaar en 10 maanden oud, dan heeft zij den vereisten leeftijd bereikt om voor het stamboek gekeurd te worden. 00.46 Beeld : Koe wordt uit de stal geleid door boer, gevolgd door de klerk in stemmig zwart frak en de keurmeester die klerk vraagt het keurboek te willen vasthouden en zelf met grote schuifmaat het beest gaat opmeten. Eerst de lengte, dan de schofthoogte, de hoogte van de achter kant, de maat van de romp, voor en achter, gemeten op verschillende plaatsen, de rompomvang voor, waarna de keurmeester het boek overneemt, de koe laat draaien, romp, staart, uiers bevoelt en de huid onderaan de buik controleert. Daarna wordt de koe weer naar binnen gebracht. 02.09 De F.R.S. puntenschaal. De koe scoort 82 van de beschikbare 100 punten. Beoordeeeld werden o.a.: kop, borst, ribben, lenden, kruis, dijen, staart, benen, uiers en algemeen voorkomen. 02.27 Tekst : 'STAMBOEKVEE' 02.31 Beeld : Een tweetal melkkoeien van het Fries-Hollandse ras worden geshowd, daarna afgevoerd naar de weiden (noot 1). 02.52 Een groot aantal prijsstieren wordt geshowd voor de camera, zowel zwart- als roodbont. 04.14 Tekst : De gezondheidsdienst is ingesteld door het Friesch-Rundvee-Stamboek en den Bond van Coop. Zuivelfabrieken. 04.20 Beeld : Het gebouw van de gezondheidsdienst. 04.27 Tekst : Doel, verbetering van den gezondheidstoestand van het vee en bevordering goede melkwinning. 04.33 Tekst : Tuberculose bestrijding. Ter onderkenning van de met tuberkelbacillen besmette dieren wordt de oogdruppeling met tuberculine toegepast. 04.42 Beeld : Veearts in lange witte jas en de veehouder betreden het weiland, waarna de veehouder de zieke koe bij de kop pakt en deze scheef houdt. 04.58 De veearts verricht de oogdruppeling. 05.08 Tekst : De reactie daarop 05.13 Beeld : Detailopname van de koeiekop. Vanuit de binnenste ooghoek loopt een stroom van kleine gezwellen langs de kop naar beneden, een positieve reactie. 05.18 Tekst : Voor dieren, vrij van T.B.C. wordt een tuberculinatiebewijs afgegeven. 05.24 Beeld : Een tuberculinetiebewijs, ondertekend door de veecontroleur. 05.29 Tekst : De besmette koeien worden nader onderzocht. Klieren aftasten, uier inspecteren, longen beluisteren na neus dichthouden, sputum nemen. 05.39 Beeld : Veearts legt schone geruite keukendoek tegen de zijkant van de koe, legt zijn oor te luisteren tegen de ribbenkast, bevoelt de ribben en de achterkant en en de uier. 05.55 Vervolgens neemt hij een monster sputum, door het monsterflesje tussen de lippen te duwen en de bek gesloten te houden. Daarna controleert hij het flesje. 06.07 Tekst : Voordat stamboekdieren worden geexporteerd, onderwerpt men ze aan het onderzoek van den veearts. 06.13 Beeld : Op het verzamelterrein kijkt de veearts in de bek van de koe en loopt dan naar de volgende koe, die op dezelfde wijze onderzocht wordt. 06.27 Tekst : En aan een strenge controle van het stamboek. 06.31 Beeld : De keurmeester loopt om het dier heen, onderzoekt, maakt notities en vult tenslotte het exportcertificaat in. 06.49 Tekst : Voor ieder beest wordt een exportcertificaat af gegeven, hetwelk de voor den nieuwen eigenaar gewenschte gegevens bevat. 06.59 Beeld : Het exportcertificaat. Bovenaan de talloze eervolle vermeldingen. Het document wordt omgedraaid. 07.06 De achterzijde van het certificaat bevat de stamboom en de melkproductie gegevens. 07.26 Tekst : Ter herinnering aan de oprichting van het Fries Rundvee Stamboek, den 12den juli 1879 in de Groote Drie Roomers te Roordahuizum werd dit jaar de Algemeene Vergadering ter dezelfde plaatse gehouden. 07.29 Beeld : Het restaurant te Roordahuizen. Auto's rijden af en aan en deelnemers aan de Algemeene vergadering stappen uit. De vlag hangt uit. 08.23 Auto's rijden langzaam het parkeerterrein op en zoeken een plaatsje. Onder hen twee zgn. Tin Lizzies (noot2). 08.54 Tekst : De thans na 50-jarigen trouwen dienst scheidende boekhouder, de heer Buis. 09.00 Beeld : De heer Buis, aan het linkerbeen gehandicapt, verlaat het kantoor van het Friesch-Rundvee-Stamboek. 09.11 Tekst : Het tegenwoordig bestuur. 09.14 Beeld : Het bestuur van het Friesche-Rundvee-Stamboek poseert voor de camera. 09.25 Close-up van de bestuursleden in de tuin van het restaurant. 09.50 Tekst : Einde. 09.53 EINDE. Noot 1: Naast het Fries-Hollands ras, zwartbont, dat veelal in Friesland, Groningen en de Randstad gehouden wordt, treffen we hier te lande ook roodbont, het Maas-Rijn-IJssel ras aan dat met name in die gebieden gehouden wordt. Het zwartbonte vee geeft meestal meer melk, maar heeft minder rest (= slacht) waarde dan het roodbonte, dat weliswaar een mindere melkproductie heeft, maar zulks ruimschoots compenseert door de hogere vleesopbrengst. De laatste jaren vindt veel experimentele kruising plaats met andere rassen, zoals Amerikaanse Herfords (oorspronkelijk Engels). Verder zijn er blaarkoppen, limousines - bijna geheel roodbruin - en Jerseys, ranke kleine dieren met een hoog vetgehalte in de melk.