Alles
Een kamer in het verleden. In het najaar van 2010 verbleven vijftien proefpersonen, die allen het woord als voertuig van hun gedachten en gevoelens hanteren, een week lang in een drijvende bungalow, aangemeerd aan een onbewoond eiland in het Lauwersmeer. Vijftien schrijvers, cabaretiers, denkers en dichters werden er eenzaam opgesloten, zonder enige vorm van elektronische communicatie met de buitenwereld. Alleen De Avondenrecorder stond hen ter beschikking, waarop zij hun belevenissen en bespiegelingen inspraken.nl
Bijna dagelijks bekroop Franca een soort dankbaar gevoel, mogelijk opgeroepen door de mooie natuur en de ideale weersomstandigheden. Ze omschreef de week zelfs als een ‘gelukkige week’. Wat dat echt zo? Jeroen van Kan vroeg het haar, kort nadat ze het Lauwersmeer had verlaten. In het gesprek zegt Franca o.a. dat het project voor haar echt op Een kamer in het verleden leek, haar gedachten dwaalden veelvuldig af naar haar jeugd in Zeeland waar ze zonder radio en televisie opgroeide. Ze miste wel een fiets en voelde zich enigszins belemmerd door de beperkingen…nl