Alles
nl
Tienduizenden Rooms Katholieken woonden een familiemis bij met als thema ‘Familie is een bevoorrechte plaats’. Deze mis kwam enkele dagen na het wetsvoorstel van regeringspartij PP om de wetgeving rondom abortus te verscherpen.nl