Alles
Eye openernl
Gesprek over overgave aan God bij Ignatius van Loyola (1491 – 1556) en in de ignatiaanse traditie, met Rob Faesen (Leuven), jezuïet, prof. KU Leuven en Universiteit Antwerpen. Publicaties m.b.t. de mystieke traditie, o.m. Hadewijch, Ruusbroec, Geert Grote, Richard van St.-Victor.nl