Alles
Eye openernl
Samen met Guerric Aerden redigeerde Joost Baneke het bij uitgeverij Klement in Zoetermeer verschenen boek "Passie en Contemplatie", met als ondertitel "Historische, spirituele en psychologische aspecten van Aelred, abt van Rievaulx. In deze uitzending een gesprek met Joost Baneke psycholoog en hoogleraar aan de universiteit van Oxford, over dit boek. Dit boek gaat over de spirituele theologie en psychologie van een monnik, die leefde in de twaalfde eeuw, geboren in 1110 als zoon van een priester, en uiteindelijk stierf als abt van een van de grootste abdijen van de nieuwe cisterciënzer orde in Yorkshire, Rievaulx. Aelred schreef een aantal historische werken en biografieën, maar is vooral bekend door zijn spirituele geschriften, zoals De spiegel van de liefde en Over de geestelijke vriendschap. In zijn werk toont hij zich een meester in het geestelijk leven en een meester in het taalgebruik. In tegenstelling tot de monniken van de Egyptische woestijn, wees hij op het belang van emoties en vriendschap. Dit laatste bepaalt mede de actualiteitswaarde van Aelreds werk voor onze tijd, met zijn groeiende aandacht voor gevoelens en emotionele drijfveren.nl