Alles
Eye openernl
Samen schreven zij de gebedsbundel "Over de Drempel", uitgegeven bij uitgeverij Halewijn in Antwerpen en Adveniat Geloofseducatie in Baarn. Een boekje met gebeden voor de ochtend en de avond. De auteurs hebben daarvoor geput uit de rijke traditie der eeuwen. E.e.a. is gekoppeld aan thema's als vergeving, dankbaarheid, vertrouwen etc.nl