Alles
Eye openernl
Eerste van een teetal gesprekken met Dr. Rudolf van Dijk. Hij is werkzaam bij het Titus Brandsma Instituut schreef het bij uitgeverij Verloren in Hilversum uitgegeven monumentale werk "Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie". van de flaptekst: De Moderne Devotie (ca. 1375-1575) is de krachtigste geestelijke hervormingsbeweging van de late middeleeuwen in Europa. Het chrisma van innerlijke vernieuwing ontkiemde bij de kartuizers en inspireerde tot nieuwe (semi)religieuze leefgemeenschappen. De devoten benadrukten ieders persoonlijke verantwoordelijkheid en lieten een rijk literair erfgoed na. Dr. Rudolf van Dijk, sinds 1970 werkzaam bij het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen, geldt als een internationaal erkend specialist op dit terrein. Uit zijn omvangrijke oeuvre zijn twaalf bijdragen herschreven, geactualiseerd en gebundeld. Allereerst wordt Geert Grote als geestelijk leidsman gepresenteerd. Vervolgens toont de auteur zijn voorkeur voor het vrouwelijk devotendom, dat in de geschiedschrijving tamelijk onderbelicht is gebleven. Daarna benadert hij deze beweging van 'vernieuwde innigheid' als school van spiritualiteit met een mystiek perspectief. Ten slotte beschrijft hij de receptie van de Navolging van Christus, de rijpste vrucht van deze nog steeds actuele spiritualiteit.nl