Alles
Eye openernl
Hij is hoogleraar aan de Catholic University of America in Washington. Zijn vakken "Theologie" en "Vergelijkende Godsdienstwetenschappen". Een dwarse combinatie die hem in de interreligieuze dialoog Islam-Christendom goed te pas komt. Pim Valkenberg is Directeur van het Institute for Interreligious Study and Dialoguenl