Alles
Eye openernl
Aanleiding voor het gesprek met Paul van Geest, hoogleraar verbonden aan de University of Tilburg is het onlangs bij uitgeverij Damon in Budel verschenen boek "Schatkamer van het Geloof" geschreven door Aurelius Augustinus. Het werk is ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door drs. Joost van Neer, Martijn Schrama o.s.a. en Anke Tigchelaar Van de achterflap: Huismeester van de schatkamer. Zo ziet de predikant Augustinus zijn rol als uitlegger van de Schrift voor een breed publiek. De huismeester, over wie Jezus spreekt, haalt uit de schatkamer nieuwe en oude dingen (Matteüs 13,52). En wie Augustinus' preken leest, merkt direct dat hij een begenadigd predikant is, die zijn publiek op hartveroverende wijze in de schatten van het geloof onderricht. Het is de verdienste van de mauristen uit de zeventiende eeuw geweest dat zij de zogenoemde preken voor het volk (sermones ad populum) van Augustinus bijeenbrachten. Binnen hun verzameling vormen de preken over het Oude Testament de eerste categorie. Samen met later teruggevonden preken bevat deze bundel 65 toespraken; verreweg het grootste deel hiervan is nu voor het eerst in het Nederlands vertaald.nl