Alles
Eye openernl
Gesprek met Rudolph Ladan. Hij schreef het bij uitgeverij Verloren in Hilversum uitgegeven boek "Gezondheidszorg in Leiden in de late middeleeuwen". Flaptekst:In het laatmiddeleeuwse Leiden konden de inwoners die werden getroffen door ziekte of ongeval een beroep doen op verschillende vormen van medische hulp. In zijn boek beschrijft Rudolph Ladan vanuit een sociaal- en institutioneel-historisch perspectief de zorginstellingen en medische professionals die hierbij betrokken waren. De professionals behoorden tot verschillende beroepsgroepen: doctores medicinae, chirurgijns, vroedvrouwen en apothekers. De stedelijke overheid regelde de bevoegdheden van deze beroepsgroepen en garandeerde bepaalde medische voorzieningen. Als respons op de ontwikkeling van de stad en haar bevolking groeide het aanbod van medische voorzieningen en diensten. Particuliere initiatieven en incidentele maatregelen van het stadsbestuur gingen daarbij hand in hand. Rond het midden van de vijftiende eeuw kwam als resultaat van intensiever overheidsoptreden het definitieve middeleeuwse takenpakket van de gezondheidszorg tot stand, dat ondanks wijzigingen aan het einde van de zestiende eeuw in de kern onaangetast bleef.nl