Alles
Eva Radionl
Jaarlijks verblijven ruim 20.000 kinderen in een pleeggezin voor kortere of langere tijd. Wat betekent het voor deze mensen als ze volwassenen zijn geworden? In Eva-radio (herhaling) doen Rosemarie en Arco hun verhaal.nl