Alles
Op Eerste Paasdag komt de Eucharistieviering rechtstreeks vanuit de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Hoofdcelebrant is Paus Benedictus XIV.nl
De eurovisieviering op Maria Tenhemelopneming wordt rechtstreeks uitgezonden vanuit de kerk H. Lorenzo en Agathakerk in Rossura, Italië. Hoofdcelebrant: don Italo Molinaro.nl