Alles
De ontwikkeling en uitbreiding van de Europese Unie heeft ingrijpende gevolgen voor Nederland, Europa en de wereld, op economisch, politiek en cultureel gebied. In het landschap kunnen we die gevolgen waarnemen.nl
Representatief voor de huidige ontwikkelingen in de Nederlandse landbouw zijn de problemen in de suikerbietenteelt. Een gewas dat lange tijd kon rekenen op subsidies van de Europese Unie.nl