Alles

Er waren zoveel mensen, je kon niets beginnen'