Alles

'Er is een patstelling, die voorlopig alleen met geweld wordt beslecht.'