Alles
Al zijn radio-uitzendingen van ruim 10 jaar bij elkaar.nl
Gasten: A.P. de Boer en Ben Knapen. In deze uitzending gaat Ischa in gesprek met: - Ardaan P. de Boer, forensisch psychiater van Pieter Baan Centrum in Utrecht over zijn proefschrift "Partnerdoding" (Gouda Quint) - Ben Knapen, hoofdredacteur NRC/Handelsblad over zijn boekje " De grenzen van Amerika" (Prometheus) Integrale opname van het programma 'Een uur Ischa'. Vraaggesprekken met journalist Ben Knapen over zijn nieuwe functie van hoofdredacteur van het NRC Handelsblad en over zijn tijd als correspondent in de BRD en VS; met de forensisch psychiater A.P. de Boer over zijn werk bij de observatiekliniek het Pieter Baancentrum en zijn proefschrift over partnerdoding. Met aankondiging en inleidende column door Cor Galis, een chanson gezongen door Ischa Meijer en muzikale intermezzi door huisorkest De Izzies. 0'00" Stationcall. Inleidende column door Cor Galis. 2'56" Applaus. Ischa Meijer zingt een chanson. 7'49" Applaus. Aankondiging Cor Galis. Vraaggesprek met journalist Ben Knapen over zijn nieuwe functie van hoofdredacteur van NRC-Handelsblad, zijn correspondentschappen in de BRD en Amerika, zijn boeken hierover, getiteld 'Het Duitse onbehagen' en 'De grenzen van Amerika', de verschillen en gelijkenissen tussen de BRD en de VS, zijn vak van historicus gecombineerd met dat van journalist, de verschillen tussen de Amerikaanse en Duitse journalisten, het vak van corres-pondent, de verschillen tussen de VS en de 'Oude Wereld'. Applaus. 21'45" Aankondiging Cor Galis. Optreden de Izzies. na 24'40" Applaus. Optreden de Izzies. Applaus. 27'04" Vraaggesprek met de forensisch psychiater A.P. de Boer over zijn proefschrift over partnerdoding, zijn werk bij de observatiekliniek, voor het gevangeniswezen, het Pieter Baancentrum ("Ik ben een kruising tussen een boef een psychiater en een rechter"), de studie rechten die hij voltooide na zijn studie psychiatrie, het principe van het strafrecht, de combinatie van de functie psychiater en die van jurist, de praktijk en de waarde van de observatie, het raadsel van de misdaad, zijn onderzoek naar partnerdoding. 45'58" Applaus. Afkondiging door int. Muziek door de Izzies. Afkondiging Cor Galis.nl