Alles
Al zijn radio-uitzendingen van ruim 10 jaar bij elkaar.nl
Ischa Meijer in gesprek met Willem van der Zee, secretaris van de Raad van Kerken, over hun functies, ontstaan van organisaties en achtergronden, de oecumene, het zionisme, reizen naar het Midden Oosten, mensenrechtensituatie in Israel, erkenning van de Palestijnse Staat. Het Opperrabinaat heeft het contact met de Raad van Kerken opgezegd naar aanleiding van het gesprek tussen de Raad en de PLO (40:00). Hoofd redactioneel commentaar naar aanleiding van foto met een groep Ethiopische vluchtelingen op voettocht in de Volkskrant vandaag. “Flauw om daar kritiek op te hebben, goed om daar kritiek op te hebben”. Over Joden, Christenen en Palestijnen, kortom: bonje. Uitsmijter: De acteur probeerde zijn masker af te rukken. Dat deed pijn. Het was zijn gezicht. nl